Autorefresh
Pagina 1
24-03-1804:12:05BrandweerFrieslandP 2 (inci-08) Ass. Politie (Ass.: rv) Antillenweg 26 :5 Leeuwarden 026150
0303424 Brandweer Leeuwarden Leeuwarden (Hoofdpost)
 
23-03-1823:12:12BrandweerFrieslandP 2 (inci-05) Wateroverlast Carel Fabritiusstraat 1 Leeuwarden 026133
0303424 Brandweer Leeuwarden Leeuwarden (Hoofdpost)
 
23-03-1821:37:23AmbulanceFrieslandA1 (ovdg) MMT INZET GROU
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1821:18:11BrandweerFrieslandP 1 (inci-05) Gezondheid (Ass.: til assistentie) 0263-5130 Yn e Lijte bv Waterpark Yn 'e Lijte 1 Grou 026331
0303161 Brandweer Boarnsterhim Grou (Bevelvoerder)
0303162 Brandweer Boarnsterhim Grou (Blusgroep 1)
0303163 Brandweer Boarnsterhim Grou (Blusgroep 2)
0303164 Brandweer Boarnsterhim Grou (Chauffeurs haakarmvoertuig)
 
23-03-1816:42:08BrandweerFrieslandP 2 (inci-08) Dier te water Bartlehiem F Wanswert 025332
0303262 Brandweer Ferwerderadeel Hallum (Blusgroep)
 
23-03-1816:31:31BrandweerFrieslandP 2 (inci-05) Liftopsluiting 0267-6031 Puccinistate Puccinistraat 5 Wolvega 026732
 
23-03-1815:27:31BrandweerFrieslandP 2 (inci-09) Liftopsluiting de Anjen 13 :2 Leeuwarden 026134
0303424 Brandweer Leeuwarden Leeuwarden (Hoofdpost)
 
23-03-1815:15:27BrandweerFrieslandSPOEDAMBU EEBRUG
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1815:07:18BrandweerFrieslandP 1 (inci-04) Brand Bijeenkomstgeb. (dak) De Band 2 Oudega Sudwest-Fryslan 025632 025751
0303722 Brandweer Sneek Bevelvoerders blusgroep 1
0303728 Brandweer Sneek Sneek (Chauffeurs Blusgroep 1)
0303882 Brandweer Wymbritseradeel Heeg (Blusgroep)
 
23-03-1814:18:38BrandweerFrieslandSPOEDAMBU VERLAATSBRUG
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1813:58:20BrandweerFrieslandP 2 (inci-06) Nacontrole Jong, de BV Franeker Vru Oostelijke Industrieweg 2 Franeker 024831
0303271 Brandweer Franekeradeel Franeker (Blusgroep 1)
0303272 Brandweer Franekeradeel Franeker (Blusgroep 2)
0303273 Brandweer Franekeradeel Franeker (Blusgroep 3)
0303277 Brandweer Franekeradeel Franeker (Chauffeursgroep 1)
 
23-03-1812:33:20AmbulanceFrieslandHELI INZET
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1812:07:14BrandweerFrieslandSPOEDAMBU STAD IN
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1811:53:50BrandweerFrieslandSPOEDAMBU
0402198 Ambulance Monitorcode
 
23-03-1811:42:29BrandweerFrieslandSPOEDAMBU
0402198 Ambulance Monitorcode
 
Pagina 1


www.p2000-online.net